Richa Chandra

 


TJENESTER

 

Anpro Entreprenør basert på Enk Owe Grauphaugen ble etablert i 2005, og har etter den tid etablert seg som en engasjerende og konkurransedyktig entreprenørbedrift. Selv om vårt primærområde er sentrert på Østlandet er vi også engasjert i prosjekter utenfor vårt primærområde.

Vi driver i dag en allsidig entreprenørvirksomhet innenfor blant annet fagområdene grunnarbeider, anleggsgartnerarbeider, betongarbeider, tømmerarbeider, masseflyttning, spunting og tomteutvikling. Med oss på laget har vi kunnskapsrike fagfolk som vet å sette kvalitet og Hms på dagsordenen.

Selv om vårt kjerneområde er tomtearbeider, vei, vann og avløp, er vi stolte av å si at vi nå har flere ben å stå på enn noen gang før. Dette er med på å gjøre oss til en stabil aktør i markedet, og trygger samtidig arbeidsplassene til våre ansatte. I dag forestår vi komplekse grunnarbeider for boliger, gang- og sykkelveger og andre arbeider i grunnen. Men også betongkonstruksjoner for boliger støttemurer blant annet.
Vi har en allsidig virksomhet med mange spennende arbeidsoppgaver for våre nåværende og fremtidige medarbeidere. Ta gjerne en titt på noen av de utvalgte prosjektene på hjemmesiden vår for en mer utfyllende beskrivelse av prosjekter vi arbeider med i dag, og som vi har drevet tidligere.

Det er hevet over tvil at det er medarbeiderne som utgjør de viktigste ressursene i vårt firma. Vi har mange dyktige medarbeidere med lang og bred yrkeserfaring og spisskompetanse innen sine fagfelter. Vi har alltid vært overbevist om at kvalitet er et kriterium vi skal legge til grunn for all vår virksomhet. Dette sammen med god Hms gir grunnlag for stabilitet, kontinuitet og tillit.

Vårt mål er at Anpro Entreprenør v/ Owe Grauphaugen skal være et foregangsfirma for disse begrepene.


Owe Grauphaugen
Daglig leder

 

 

 

ARKEOLOGI
Les mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpro

www.norpartner.no