Richa Chandra

 


HMS

 

Anpro Entreprenør basert på Enk Owe Grauphaugen setter store krav til seg selv og sine samarbeidspartnere også når det gjelder Helse Miljø og Sikkerhet.
Krav til HMS, lover og forskrifter respekteres og vår bedrift skal gjøre alt det som er nødvendig for at liv, helse og natur vernes.
Selskapet prioriterer tett samarbeide med myndighetene på området for å oppnå vår målsetting om å være en god og miljøbevisst entreprenør.
Alle prosjekt meldes arbeidstilsynet og vårt mål er at vi ved kontroll kan vise til en ryddig og forskriftsmessig byggeplass.

 

HVA ER INTERNKONTROLL
Internkontroll er helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid satt i system.
Snur man på ordet, og sier kontroll internt, går det klart frem at det har med bedriftens indre liv å gjøre. Alle ansatte skal føle at man blir tatt vare på, og at hver enkelt er en ressurs for bedriften. Dette innebærer at arbeidsplassen er så trygg som det lar seg gjøre, og at den enkelte ansatte er utstyrt hensiktsmessig i tråd med arbeidsoppgaven. Det innebærer også at bestrebelser blir gjort for å skape et godt arbeidsmiljø og en atmosfære i bedriften som fremmer trivsel, trygghet, solidaritet og samarbeid. Endelig blir det lagt vekt på den enkeltes muligheter og interesse for videreutvikling og utdanning både faglig og sosialt.
Selv om internkontroll i hovedsak dreier seg om orden og kontroll i eget hus, har bedriften også et klart ansvar overfor omgivelser og nærmiljø. Det innebærer at bedriftens aktiviteter og arbeid ikke er til ulempe eller skade, og at forhåndsregler blir tatt alvorlig for å ta vare på natur og miljø.

 

HVORFOR INTERNKONTROLL
Gevinsten ved et gjennomtenkt og vel innarbeidet internkontrollsystem er stor. Trygghet og trivsel i arbeidet fremmer innsats og produktivitet. Godt renommé og respekt fra andre bedrifter blir en realitet fordi et godt arbeidsmiljø og kontroll i rekkene også er synlig utad og påvirker bedriftens utførelse av viktige arbeidskontrakter.
Det bør også være klart at en betydelig økonomisk gevinst oppnås som følge av redusert antall ulykker og skader og derved lavere sykefravær. Sist, men ikke minst, vil et godt sosialt miljø også kunne føre til mindre fravær, fordi det rett og slett er trivelig å gå på jobb. Disse tallene er vanskeligere å stadfeste og dokumentere enn konkrete skadefravær, men bevisste bedrifter som jobber aktivt med de mellom-menneskelige forhold, høster resultater i form av generelt bedre sosialt klima, noe som ofte også gir seg utslag i fraværsstatistikken.

 

Søk også informasjon om tema hos www.grip.no

    Les mer om HMS og om arbeidstilsynes rolle . www.arbeidstilsynet.no
Skjema for forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass er nå tilgjengelig elektronisk.  søk http://www.arbeidstilsynet.no/publik/skje369e.html

Velkommen til et trygt og konstruktivt samarbeid med
Anpro Entreprenør v/Owe Grauphaugen

 

<-Tilbake til Om Anpro

 

 

Anpro

www.norpartner.no